Real Post v.o.s.

Sídlo firmy:
Real Post v.o.s., IČ 25024728, DIČ CZ25024728
Bilejova 409, Stráž nad Nisou, 463 03
telefon : +420 604 729 203

Firma byla založena v r. 1997 a od roku 2000 se specializuje výhradně na níže uvedené služby zejména v kraji Liberec, po dohodě i mimo území kraje.

Na základě příkazní smlouvy se zaměstnavatelem provádíme tyto služby :

Při své činnosti se řídíme Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101 / 2000 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů.

Rozsah činnosti jsme cca od roku 2006 rozšířili i o výše uvedenou činnost na území Polska. Jde o kontroly polských občanů, kteří jsou v pracovním poměru na území České republiky.

Firma disponuje dostatečným technickým i personálním vybavením pro rozšíření své činnosti, včetně dostatečnými zkušenostmi získanými za dobu své praxe.

Kontakty na statutární zástupce:

Ing. Rostislav Závacký
tel: +420 604 729 203
email: rostislav.zavacky@seznam.cz

2007©krl